Skip Navigation Links2.Bölge Müdürlüğü > Haberler

Bursa İlinde Kış Ortası Su Kuşu Sayımlarında Kızılboyunlu Batağan Görüntülendi…

Bursa ilinde daha önceden sadece görülme kayıtları olan ve  henüz fotoğrafla kayıt altına alınmamış bulunan Kızıl boyunlu batağan (Podiceps grisegena), 2018 Kış Ortası Su Kuşu Sayımları sırasında Bölge Müdürlüğümüz teknik personelince İznik Gölünde tespit edilerek fotoğrafla kayıt altına alınmıştır.

Dünya üzerinden de kısıtlı bir popülayson gösteren Kızıl boyunlu batağan kuşu,  Estonya'da 150 çift, Finlandi'ya da 2000 çift, Danimarka'da 350-400 çift, Batı Almanya 350 çift, ülkemizdeki popülasyonu ise 100-1000 çift ortalama olarak değerlendirilmektedir.

Kızıl boyunlu batağan (Podiceps grisegena), ülkemizde genelde 100 metreden alçak, geniş ovalık ve platolarda görülür. Kısa ağaçlık ormanlarına yakın olduğu az balık ancak bol su bitkisi bulunan genelde 2-4 metre derinlikte olan göllere ihtiyaç duyar. Nadir kış ziyaretçisi olarak Ülkemize gelip kışlarlar. Geçit yaparken de uğradığı gözlemlenmiştir.