Skip Navigation Links2.Bölge Müdürlüğü > Haberler

Bölge Müdürlüğümüz Genelinde Kış Ortası Su Kuşu Sayımı Tamamlanıyor…

Her yıl 15 Ocak – 15 Şubat tarihleri arasında tüm dünyada olduğu gibi Ülkemizin sulak alanlarında da yapılan Kış Ortası Su Kuşu Sayımı çalışmaları çerçevesinde Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk sahasında bulunan sulak alanlarda kuş sayımı çalışmalarına aralıksız devam ediliyor.

Türkiye, zengin biyolojik çeşitliliğe sahip sulak alanları ve sulak alan ekosistemlerinin eşsiz üyeleri olan su kuşları açısından son derece önemli bir ülkedir. Sulak alanlarımız uluslararası öneme sahip birçok kuş türünün önemli popülasyonlarına ev sahipliği yapmaktadır.

Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk sahasında; Bursa İlinde Uluabat Gölü (Ramsar) Sulak Alanı, Kocaçay Deltası ve İznik Gölü; Yalova ilinde Hersek Lagünü; Balıkesir İlinde Kuşcenneti Milli Parkı ve Manyas Gölü başta olmak üzere birçok alanda kuş sayımı çalışmaları devam ediyor.

Kış Ortası Su Kuşu Sayımları (KOSKS), 1967 yılından beri her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen küresel bir organizasyon olan Uluslararası Su Kuşu Sayımları’nın (International Waterbird Census - IWC) bir parçası olarak ülkemizde de gerçekleştirilmektedir. Sayımlar, her yıl, su kuşlarının mevsimsel göç hareketlerinin en az olduğu ve sulak alanlarda kümelendikleri Ocak-Şubat aylarında, Batı Palearktik ve Güneybatı Asya’da 100’den fazla ülkede yer alan 20.000 sulak alanda, çoğunluğu gönüllülerden oluşan yaklaşık 11.000 kişi tarafından gerçekleştirilmektedir. Her yıl ortalama 175 türe ait 20 milyon su kuşu sayılmaktadır. Sayımların en önemli özelliği, sahip olduğu uzun dönemli bakış açısıdır.

Aynı alanlarda aynı noktalardan yapılan standart sayımlar, uzun dönemde popülasyon trendlerinin analiz edilmesinde oldukça yararlı olmaktadır (Wetlands International, 2010). KOSKS aracılığıyla uluslararası bir araştırmanın Türkiye ayağı gerçekleştirilerek, birçok su kuşu türünün küresel popülasyonları hakkında bilgi sahibi olunmakta; sık ziyaret edilemeyen sulak alanların son durumları hakkında bilgiler güncellenebilmekte; Türkiye’de yürütülen sulak alan koruma çalışmalarına temel oluşturan su kuşu envanter ve izleme çalışmalarına katkı sağlanmakta; kaçak avcılık, yapılaşma, su düzeni değişiklikleri gibi durumlar izlenmekte ve koruma uygulamalarında ilgili kurum/kuruluşlarla işbirliği yapılmaktadır. Ayrıca, su kuşları, sulak alanlar ve bu alanların korunması ile ilgili farkındalık seviyesinde artış sağlanmaktadır.

Kış Ortası Su Kuşu Sayımı çalışmalarına Bölge Müdürlüğümüzde görev yapan teknik personelin yanı sıra Üniversitelerden akademisyenler ile gönüllü kuş gözlemcileri de katılım sağlıyor.